pc-tips

PC Tips & Trucs

Windows XP

Outlook Express 6


Internet Explorer 8


Foto bewerking met
Photoscape (freeware)


Micr.Off. Powerpoint
2003 - 2007 - 2010


Overige


Powerpoint - tips


Muziek bewerken


Gmail


Website - HTML & kleurcodes


Tips & trucs


Tekst op afbeelding


Gadgets

 

Een Microsoft Installer-pakket (MSI) uitpakken in plaats van te installeren

Op deze pagina vind u 3 verschillende werkwijzen, waarmee u ingesloten bestanden uit een .msi installatiepakket kan halen.

1) Gebruik maken van een compressie programma.

Een goed freeware compressie programma hiervoor is 7-zip.
Inpakken kan naar deze formaten: 7z, zip, gzip, bzip2 en tar
En volgende formaten kunnen hiermee worden uitgepakt:
7z, arj, bzip2, cab, chm, cpio, deb, dmg, gzip, hfs, lzh, lzma, msi, nsis, rar, rpm, tar, udf, wim, xar, z, zip.
Platform: Windows 98/ME/NT/2000/XP/Windows 7, Linux.
Taal: engels, geen nederlands

Download - hier

download 7-zip win-xp
afbeelding 1

Sla het programma op de harde schijf van uw computer op, klik vervolgens op het .exe of .msi bestand en volg de instructie om het te installeren.

pictogram 7-zipMaak eventueel een snelkoppeling naar uw bureaublad. Dit kan zo:
Klik op de startknop > Programma's > 7-zip > 7-zip File Manager
Rechtsklik op 7-zip File Manager en kies voor Kopieren naar > Bureaublad

Voor de gebruikers van Vista en Windows 7:
Klik met de rechtermuisknop op het pictogram 7-zip File Manager en vervolgens op "Uitvoeren als" - "administrator". Wijzig de bestandskoppelingen en kies voor andere opties.

Werkwijze voor het uitpakken van een .msi pakket

Dubbelklik op het pictogram 7-Zip of ga naar Start > Programma's > 7-Zip File Manager

7zip
afbeelding 2 - volg de werkwijze

Klik op het pijltje in de rechterzijde van het scherm "7-zip File Manager" en duid de schijf aan, waarop de map met het .msi pakket terug te vinden is.
Zoek onder Name naar de map met het .msi pakket en dubbelklik om te openen.

Selecteer het .msi pakket, zodat de bestandsnaam in blauwe achtergrond komt te staan en klik vervolgens bovenaan op de knop Extract.

U krijgt nu het venster "Extract" te zien, druk op de knop in de rechterzijde rechts van "Extract to"
Duidt in het volgend venster "Map selecteren" de locatie op uw harde schijf aan, waar de uitgepakte bestanden dienen bewaard en klik OK.

Rest nu nog in het venster Extract op OK te klikken.


2) Een andere manier voor het extraheren van bestanden uit een MSI pakket is gebruik maken van de Windows Installer Tool (Msiexec.exe).

Vooraleer het uitpakken te starten, maakt u best eerst een lege map aan, om de uitgepakte bestanden in onder te brengen.
In mijn voorbeeld hierna noem ik deze map "anim"

Bij gebruik van Windows XP
Klik in de linkerbenedenhoek op START > UITVOEREN

uitvoeren
afbeelding 3

en typ in het vak bij Openenmsiexec /a
druk op de spatiebalk en geef het pad naar het .msi bestand op

Dat gaat zo:    msiexec /a c:\map\naam.msi

Als voorbeeld nemen we hier het msi pakket "Old_Anims2.msi", waarover sprake op pagina invoegtoepas-ppsx2010,
Dit Old_Anims2.msi bestand bevindt zich in dit voorbeeld in map "pp2010" op schijf F.
Dat wordt dus:  msiexec /a F:\pp2010\Old_Anim2.msi

Klik vervolgens op OK (afbeelding 3)

Er opent dan een setup wizard (afbeelding 4)

uitvoeren
afbeelding 4 - bekijk de voortgang

Klik Next, u krijgt dan het volgend venster Network Location te zien.

Klik op Browse en duid de map aan waar de uitgepakte bestanden dienen terecht te komen. Het pad naar de map verschijnt in het venster

Klik Next > Install > Finish

Nadat de wizard is voltooid, vind u in de daartoe aangeduidde map alle uitgepakte bestanden terug

Bij het uitpakken van het Old_Anims2.msi dat hier als voorbeeld werd genomen, krijg u in de map opnieuw een msi bestand te zien met daarnaast een map die de naam AppDataFolder draagt, welke op haar beurt een map met naam Microsoft bevat, waarin zich de map AddIns bevindt
In deze map AddIns vinden we het bestand old_anim.ppam, waarover sprake op pagina invoegtoepas-ppsx2010


3) Een snellere werkwijze om met behulp van de Windows Installer Tool (Msiexec.exe) een msi bestand uit te pakken is deze:

Werkt u met Windows XP,
Klik de linkerbenedenhoek op START > UITVOEREN

uitvoeren
afbeelding 5

Typ in het vak bij Openen het volgende:  msiexec /a
klik een spatie en geef verder het pad naar het msi bestand op

Druk opnieuw op de spatiebalk en vervolg:
/qb TARGETDIR="..."

vervang de puntjes tussen de aanhalingstekens door het pad naar de map, waar de uitgepakte bestanden dienen ondergebracht.
Dat gaat zo:
msiexec /a c:\map\naam.msi /qb TARGETDIR="c:\map"

Als voorbeeld nemen we hier het pakket "Old_Anims2.msi", waarover sprake op pagina invoegtoepas-ppsx2010,
Dit Old_Anims2.msi pakket bevindt zich in map "pp2010" op schijf F.
De uitgepakte bestanden brengen we onder in de map met naam: anim

msiexec /a f:\pp2010\Old_Anims2.msi /qb TARGETDIR="f:\anim"

Zijt u klaar, klik vervolgens op de return toets of klik op de knop OK

Zonder de wizard te doorlopen, worden meteen automatisch alle bestanden uit het msi pakket gehaald en in de aangeduidde map bewaard.

© Copyright

Gehele of gedeeltelijke overname van mijn uitleg, plaatsing op andere sites, blogs, forums, mailgroepen, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook, is NIET toegestaan.
Alleen verwijzen naar een webpagina is toegelaten

Onze mailgroep

Uw eigen zelfgemaakte PPSx, PSP of PS creaties voorstellen en elkaar nuttige info in onze groep doorgeven! Dat kan! Geïnteresseerd! Word linkpartner en meld je aan. Deel tegelijk uw blog en website mede en wordt lid van onze groep "Weetjes".

Google Discussiegroepen
weetjes
Inschrijven - inloggen


Voor het louter ontvangen van onze nieuwsbrieven

Google Discussiegroepen
sunbeamsmail
Inschrijven nieuwsbrief

Buttons & banners
met codes - klik hier

button sunbeams.be

Foto bewerking (free)


Muziek converteren - comprimeren


Media players


Adobe downloads


Test uitvoeren


Microsoft Silverlight
Info Microsoft Silverlight

Microsoft Office hulp


Micr. PowerPoint viewer


HTML


Validators


Bestanden verzenden