Italië

Italië telt 20 Regio’s of Gewesten

die weer onderverdeeld zijn in zo’n 103 provincies.
Elke regio heeft een overheid en een parlement.