PP-Flash-Video-tips

Sites - Blogs
Wordpress/Seniorennet


compatibiteitspakket voor PowerPoint-bestandsindelingen van Microsoft Office

Powerpoint Viewer 2010

PPSx -Video -Muziek


Micr.Off. Powerpoint
2003- 2007- 2010- 2013


PPSX koppelen


PPSX algemeen


PPSX converteren


Muziek bewerken


PPS(X) Flash Video


 

In het programma Microsoft Powerpoint 2007

Geluid of muziek in een powerpoint presentatie toevoegen, via het tabblad "Invoegen"

In plaats van geluid of muziek bij "diaovergang" toe te voegen, kan een geluids- of muziekfragment ook via het tabblad Invoegen ingebracht worden

Tabblad Invoegen
Afb.1 : Het tabblad Invoegen

Duid in de linkerzijde onder Dia's, de dia miniatuur aan, waaraan u een geluidsclip of muziekfragment wenst toe te voegen en selecteer in het lint de tab Invoegen.

Klik in groep Mediaclips op het geluidsicoon (luidsprekertje) van de knop Geluid om een geluidsclip of muziek van de harde schijf in te voegen
of klik op het neerwaarts wijzende pijltje van de knop Geluid

Er opent dan een drop down menu met verschillende mogelijkheden, waaruit u kan kiezen.
"Geluid uit bestand ...", "Geluid uit Mediagalerie...", Cd-nummer afspelen...", Geluid opnemen..."

Geluid in de groep Mediaclips
Afb.2 : Drop-downmenu met verschillende mogelijkheden

Wenst u bij voorbeeld geluid of een muziekfragment van de harde schijf toe te voegen, kies voor "Geluid uit bestand..."
Het venster "Geluid toevoegen" opent
Duid het audiobestand op uw harde schijf aan en klik op "OK" of dubbelklik op het audiobestand.

Er opent dan een dialoogvenster, waarin u gevraagd wordt hoe u het geluid in de diavoorstelling wilt laten beginnen, hetzij "automatisch" of "Wanneer erop wordt geklikt"
Kies voor automatisch wanneer u wilt dat de geluidsclip of de muziek automatisch gaat afspelen of kies voor "Wanneer er op geklikt wordt", wanneer het geluid pas mag starten, nadat op het geluidsicoon geklikt wordt

keuze maken
Afb.3

Het geluidsicoontje (luidsprekertje) verschijnt in het midden van de dia.

Selecteer het geluidsicoontje en klik vervolgens in het lint op het tabblad "Opties" > Hulpmiddelen voor geluiden

Opties
Afb.4: Opties - Hulpmiddelen voor geluiden

Onder Hulpmiddelen voor geluiden vind u verschillende mogelijkheden, die u toelaten zowel het volume als het afspelen van het geluid naar eigen keus in te stellen.

Opties
Afb.5: Opties - Hulpmiddelen voor geluiden

Klikt u op het groene pijltje van de knop Voorbeeld, dan kan u het geluid horen afspelen.

Wanneer u op de knop "Volume van diavoorstelling" klikt, kan u het volume alsnog aan uw wensen aanpassen.

Vink "Verbergen bij voorstelling" aan, indien u wilt dat het geluidsicoon bij het afspelen van de powerpoint voorstelling verborgen is.
Hou er dan wel rekening mee dat u het geluid in de diavoorstelling automatisch laat beginnen en niet pas "Wanneer er op geklikt wordt", want wanneer u "Verbergen bij voorstelling" aanvinkt ziet u tijdens het afspelen van de voorstelling de icoon niet en kan u deze dan ook niet aanklikken.

Indien u de optie "Herhalen" aanvinkt, wordt het geluid steeds herhaald tot het einde van de voorstelling

Klik op het pijltje bij "Geluid afspelen", er opent dan een menu, waarin u kan aanduiden hoe u het geluid wenst te laten afspelen

geluid afspelen
Afb.6

Kiest u voor "Tijdens dia's afspelen" dan zal het geluid verder afspelen over de volgende dia's heen of tot een dia verschijnt, waarin opnieuw een geluidsicoon is toegevoegd, welke automatisch start.
Bij de optie "Automatisch" start het geluid automatisch, maar blijft de dia tijdens het afspelen van het geluid staan, tot het geluids- of muziekfragment ten einde is.
Kiest u voor "Wanneer erop wordt geklikt", dan speelt het geluid pas af, wanneer op het geluidsicoon geklikt wordt.

Nu rest er nog bij Maximale grootte van geluidsbestand (kB) het aantal kB's zodanig in te vullen of met behulp van het op-of neerwaarts pijltje in te stellen, dat het in te voegen geluidsbestand niet groter is dan wat je opgeeft als maximale geluidsgrootte.

Denk eraan, dat wanneer het geluidsbestand groter is dan het aantal kB's dat in het vak bij Maximale grootte van geluidsbestand ingevuld staat, het geluid niet ingevoegd wordt, maar een link gemaakt wordt naar het geluidsbestand op uw harde schijf en bij verzenden of verplaatsen van de powerpoint de link verbroken wordt, waardoor het geluid niet meer waar te nemen is.

Opties
Afb.5: Opties - Hulpmiddelen voor geluiden

Klik op het tabblad Animaties en vervolgens in de groep Animaties op de knop Aangepaste Animaties, dan opent in de rechterzijde het deelvenster Aangepaste animaties, met daarin het toegevoegde geluidseffect.
Klik op het pijtje uiterst rechts van het geluidseffect om bij de effectopties en tijdsinstellingen terecht te komen en bepaal waar en wanneer u het geluid op de dia wenst te laten beginnen.

© Copyright

Gehele of gedeeltelijke overname van mijn uitleg, plaatsing op andere sites, blogs, forums, mailgroepen, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook, is NIET toegestaan.
Alleen verwijzen naar een webpagina is toegelaten

Onze mailgroep

Uw eigen zelfgemaakte PPS, PSP of PS creaties voorstellen en elkaar nuttige info doorgeven in onze groep!
Dat kan! Geïnteresseerd! Meld je aan, deel tegelijk uw blog of website mede en wordt lid van onze groep "Weetjes".

Google Discussiegroepen
weetjes
Inschrijven - inloggen


Voor het louter ontvangen van onze nieuwsbrieven

Google Discussiegroepen
sunbeamsmail
Inschrijven nieuwsbrief

Buttons & banners
met codes - klik hier

button sunbeams.be

Microsoft Office hulp


Micr. PowerPoint viewer


Downloads


Test uitvoeren


Microsoft Silverlight
Info Microsoft Silverlight

Powerpointlessen


Powerpoint Templates


Muziek converteren - comprimeren


Media players


YouTube video