pc-tips

PC Tips & Trucs

Windows XP

Outlook Express 6


Internet Explorer 8


Foto bewerking met
Photoscape (freeware)


Micr.Off. Powerpoint
2003 - 2007 - 2010


Overige


Powerpoint - tips


Muziek bewerken


Gmail


Website - HTML & kleurcodes


Tips & trucs


Tekst op afbeelding


Gadgets

 


Met het Programma Photoscape een foto in stukken splitsen

Photoscape is een gratis fotobewerking software, dat heel veel mogelijkheden biedt. Zo kan u met dit programma ook foto's in gelijke of ongelijke stukken splitsen, welke u daarna kan gebruiken in powerpoints om er allerlei mooie effecten mee te maken, maar ook fotocollages kan u met de stukken samenstellen.

Hierna de werkwijze hoe u met Photoscape een foto in stukken kan splitsen.

Hebt u het programma op uw pc nog niet geïnstalleerd staan, klik eerst op de knopdownload of klik op http://www.photoscape.org/ps/main/download.php
Sla het bestand op uw harde schijf op (dit is altijd veiliger)
Klik daarna op het exe.bestand en volg de instructies. Het programma is heel gemakkelijk te installeren.

Nadat de installatie is voltooit, ziet het beginscherm er als volgt uit

fotosplitser

Om de functie voor het splitsen van foto's te openen, klik op de pictogram Fotosplitser.
Het venster "Fotosplitser" opent.

voeg toe

Klik op de knop Voeg toe en selecteer in het venster "Openen" het fotobestand dat u in stukken wilt delen. Klik vervolgens op de knop Openen

afbeelding selecteren

U komt dan opnieuw in het venster "Fotosplitser" terecht

aantal stukken instellen

- Klik op de knop Kolom+rij om het aantal stukken per kolom en per rij in te stellen
Het programma zorgt er dan zelf voor dat de foto in zoveel gelijke stukken verdeeld wordt als aangegeven.
of
- Klik op de knop Breed+Hoog indien u er voor kiest om de grootte van de stukken uitgedrukt in pixels (px) te bepalen. Op die wijze kan u de foto in ongelijke delen splitsen.

Klik daarna op de knop Splits op

Het venster "Splitst op" opent.

map aanduiden

Duidt de map aan, waarin u de fotostukken op uw harde schijf wilt bewaren.
Wilt u dat het bestand in dezelfde map van de foto opgeslaan wordt, klik een bolletje bij "Plaats mapaanduiding onder oorspronelijke foto".
Het programma maakt dan automatisch in dezelfde map van de foto een nieuwe map aan met de naam Output om de fotodeeltjes in onder te brengen.

Of klik een bolletje bij "Sla gesplitste foto op in aangegeven map" en druk op de knop knop indien u een andere map wilt aanduiden dan deze waarin de foto zich bevindt. Selecteer in het venster "Map selecteren" de map waarin u de fotostukjes wilt onderbrengen en klik op OK

fotoformaatNormaal worden de stukjes in hetzelfde fotoformaat opgeslaan als de oorspronkelijke foto, maar het is ook mogelijk een ander fotoformaat aan te duiden.
Klik hiervoor op de knop Oorspronkelijk formaat.

Ook de JPEG-kwaliteit kan u met de schuifknop wijzigen, maar minder dan 95 is niet aangeraden.

Klik rechtsboven in het venster op de knop Splits op.
De foto wordt in het aantal opgegeven stukken gesneden en in de aangeduidde map opgeslaan

Er opent dan een venstertje met de vermelding Bewerking klaar. Klik op OK

Druk vervolgens op de knop Verwijderen om de foto uit het venster weg te halen, voordat u het venster "Fotosplitser" sluit.

Succes

© Copyright

Gehele of gedeeltelijke overname van mijn uitleg, plaatsing op andere sites, blogs, forums, mailgroepen, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook, is NIET toegestaan.
Alleen verwijzen naar een webpagina is toegelaten

Onze mailgroep

Uw eigen zelfgemaakte PPSx, PSP of PS creaties voorstellen en elkaar nuttige info in onze groep doorgeven! Dat kan! Geïnteresseerd! Word linkpartner en meld je aan. Deel tegelijk uw blog en website mede en wordt lid van onze groep "Weetjes".

Google Discussiegroepen
weetjes
Inschrijven - inloggen


Voor het louter ontvangen van onze nieuwsbrieven

Google Discussiegroepen
sunbeamsmail
Inschrijven nieuwsbrief

Buttons & banners
met codes - klik hier

button sunbeams.be

Foto bewerking (free)


Muziek converteren - comprimeren


Media players


Adobe downloads


Test uitvoeren


Microsoft Silverlight
Info Microsoft Silverlight

Microsoft Office hulp


Micr. PowerPoint viewer


HTML


Validators


Bestanden verzenden